Kineziologie One Brain (jednota těla a mysli)

 
            Situace, kterými ve svém životě procházíme, jsou lekce, abychom něco pochopili. Pokud se nějaký náš „příběh“  často opakuje a nám se nelíbí, je třeba najít nefunkční model, podle něhož se neustále řídíme, a změnit ho.

            To celé je poněkud komplikováno faktem, že si často nejsme vědomi, proč chybné programy neustále opakujeme, a mnohdy ani nevíme, o jaké programy se jedná. Je tomu tak proto, že vědomě řídíme jen 20% činností, ostatní probíhá na úrovni podvědomí. Tam jsou uloženy naše zkušenosti z dětství, postoje převzaté od našich rodičů, naše názory na svět a naši roli v něm. Tyto systémy přesvědčení bývají často příčinou toho, proč to či ono v našem životě „nejde“.

            Kineziologie One Brain je metoda, která pomocí svalového testu a barometru chování nalézá omezující dogmata, odhaluje souvislosti a tím odstraňuje energetické bloky, které s danou záležitostí souvisejí.

            Jakmile pochopíme svá omezující dogmata přijatá na základě minulých zkušeností, dokážeme se rozhodnout, co a jak ve svém životě změnit. Pochopíme-li, negativní zkušenosti již nepotřebujeme a můžeme svobodně vykročit vpřed.

            Není v našich silách eliminovat situace, které se nám nelíbí, ze svého života - můžeme však změnit svůj postoj k nim. Neboť, jak pravil Shakespeare ústy Hamleta,

„…věci nejsou dobré ani špatné, ale to, jak o nich smýšlíme, je takovými činí.“